top of page
Search

Take a Stand for the Family (3): Summary

Here is the summarized debate history between Bengt Göransson and myself in Kristianstadbladet: I wrote the article Take a Stand for the Family, about the importance of celebrating the family. Göransson objects and attacks my faith in Protect the Children! where he vehemently claims I don’t support UN:s Convention on the Rights of the Child. I reply in I also want to protect the children . There I try to convince Göransson that we are in total agreement in following the Convention. He does not believe it, and writes Do families exist for God’s sake?, where he claims that marriage, that I support, is the “greatest threat” to our children. I strongly disagree, and write my final article: Marriage is the answer.

After this I write a very long exposition in my blog: Adversary exposed when Faith is Defended. In it I try to defend the shady claims of Göransson, whose methods are very much like any so called anti-mormon; he claimed to have made a thorough investigation of the LDS faith, but the evidences show something completely different.

Göransson’s last post, and mine, haven’t been shown here before, so here are those texts (I want to show his text also to be fair):

Göransson: Do families exist for God’s sake? (Finns familjerna för Guds skull?) Louis Herrey känner sig, i en replik (24/5) till oss om familjens roll i samhället, utsatt för en nedsvärtning av sin karaktär. Vi beklagar att Herrey uppfattat oss så och ber om ursäkt för det. Men vi ber inte om ursäkt för att vi granskar hans livsåskådning. Vi skiljer på person och sak: Herrey har rätt att tro vad han vill och har som människa vår fulla respekt. Herreys tro har vi däremot ingen respekt för eftersom den visar, efter granskning, ett maktutövande som inom familjen drabbar barnen. Citaten från hemsidorna i vårt förra inlägg visar detta tydligt. Vad Herrey och hans kyrka önskar är en återgång till ett samhälle där Bibeln, tolkad enligt dem, och Mormons bok, deras egen uppfinning, är rättesnöret för en enda acceptabel samlevnadsform. Fast det vill Herrey försåtligt nog inte säga rakt ut. Vad är en familj? Kärnan i Herreys budskap finns i hans egen formulering “Sedan, att jag också tror att Gud har instiftat äktenskapet mellan man och kvinna kan väl knappast ses som ett hot mot barnen i samhället”. Vårt svar: jo, just detta är hotet! Här går skiljelinjen! Först och främst, äktenskap och familj är skilda begrepp. För oss innebär en familj att barn och vuxna lever tillsammans. Det heterosexuella parförhållandet är inte det enda alternativet. Det homosexuella förhållandet är ett annat liksom den ensamstående mamman eller pappan. Barnen kan vara biologiska, adopterade eller fosterbarn. Familjen är ett sätt att leva som varken förutsätter existensen av någon gud eller ett äktenskap. I dessa olika sätt att bilda familj är det gemensamma att de flesta vuxna personer i familjen är kärleksutövande gentemot sina barn, på barnens villkor, inte sina egnas eller gudarnas. Verkligheten visar tydligt att barn som lever i kärleksfulla familjer, hur dessa i övrigt än ser ut, oftast mår bra och utvecklas till mogna, harmoniska människor.Det är mångfalden av dessa familjebildningar med barnet i ett kärleksfullt centrum som vi bejakar och som vi är övertygade om bygger ett öppet och solidariskt samhälle grundat på en humanistisk människosyn. Ulla Göransson Bengt Göransson Bo Göransson

Herrey: Marriage is the Answer (Äktenskapet är räddningen)

På nytt uttrycker trion Göransson starka åsikter om min familjesyn, med upprepade argument om min tros bräcklighet, trots att jag har förklarat att deras slutsatser är felaktiga. Den 27/5 frågar de i rubriken: “Finns familjerna för Guds skull?” Jag ler för mig själv. Nej, men Gud finns för familjernas skull. Och han vill välsigna deras liv. Äktenskapet är ett sätt.


På två inlägg har trion Göransson lyckats slänga iväg många falska anklagelser som jag här varken har lust eller plats att besvara, utan får hänvisa till min blogg (herrey.se), den som Göranssons påstår sig ha granskat.


Dock måste vi växla ett ord om ämnet äktenskap. Detta föranleds av trions besynnerliga påstående att “just [äktenskapet] är hotet” mot barnen i samhället. Ja, där ser vi vart denna debatt har hamnat. Hur kommenterar man ett sådant bevis på tanklöst berövande av barns rättigheter?

Hur kan äktenskapet vara ett barns rättighet? Och vad har det med familj att göra? Göranssons påstår ju att det är två skilda saker. Nej, de är parhästar i allra högsta grad. Jag menar att även om livet inte ger oss några garantistämplar, så fungerar äktenskapet trots allt som det mest lämpliga alternativet för barnet. Hur då?

Först, här finns förutsättningar till uppfyllandet av barnets behov genom en moders och en faders naturligt kompletterande roller. För det andra, dessa makar har slutit högtidliga löften till varandra om trohet och kärlek. I familjen finner sedan dessa äktenskapslöften sin förlängning, där nyckelord som förpliktelse, ansvar och engagemang huserar. Jämför detta med barnet som föds till ett hem där en vi-får-se-hur-det-går inställning och jag-kommer-och-går-när-jag-vill mentalitet dikterar de vuxnas relation till varandra och till barnen.

Jag har arbetat med barn och ungdomar i hela mitt vuxna liv, och kan allvarsamt vittna att det är just denna sistnämnda, likgiltiga attityd till livet och andra människor som i sanning är det största hotet mot våra barn. Jag har sett alltför många barn lida, och med dem väldigt många ensamstående mödrar. Nästan alla av dessa drömmer om den trygghet ett meningsfullt äktenskap skulle ge dem och deras barn.

Göranssons, om ni känner någon vars dörr öppnas för denna möjlighet, vad ger ni då för råd? Att de genast ska stänga dörren för detta “hot”? Säg inte det. Snälla.

Louis Herrey

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page