top of page
Search

Guardian Angels

ÄNGLAVAKT Betraktelse i Länstidningen inför St Mikaels dag, 3 okt 2009.

Från barnsben har vi hänförts av berättelser om dem. På glittriga bokmärken har vi sett deras vingklädda skrud. Oräkneliga är de tavlor, skulpturer, filmer och bokomslag där vi har skådat deras fromma ansikten.

Änglar. Vi ser dem överallt. Ja, åtminstone i kommersiella sammanhang. Men i verkligheten då? Finns de? Kan vi i sanning se dem.

En bibelberättelse som alltid har varit en källa till tröst för mig är den om profeten Elisa, då Arams kung försökte undanröja honom (2 Kung 6:8-18). Kungen hade sänt en stor truppstyrka mot Elisa. När profetens tjänare såg den frustande armén blev han allt annat än lugn. Men Elisa svarade: ”Var inte rädd!” Sedan lägger han till orden som tjänaren aldrig skulle komma att glömma: ”De som är med oss är fler än de som är med dem.”

Därefter bad Elisa till Gud: ”Herre, öppna hans ögon så att han ser.” Då öppnades tjänarens ögon och han fick se en himmelsk härskara runt omkring dem, med hästar och vagnar av eld. Och då de framrusande arameerna närmade sig slogs de genast av blindhet.

I våra liv upplever vi ibland att det finns krafter som försöker trycka ner oss. Då är det lätt att, likt Elisas tjänare, uppleva rädsla eller uppgivenhet. Men Gud i alla sin nåd vill inget annat än att vi ska känna frid och trygghet, oavsett vilka stormar som blåser omkring oss. Därför gav han oss sin son, Jesus Kristus, som med sitt kärleksrika försoningsoffer renar oss, den helige Anden som vägleder oss, och änglarna som understödjer oss.

Jag vågar påstå att även om vi inte alltid tänker på det så har vi alla haft änglavakt i livet. Vi har blivit uppburna på osynliga armar, beskyddade från olyckor, ledda vid handen, omhuldade i en varm famn. Även om Guds omsorg för sina barn är verklig så är den dock personlig. Därför kan du inte bevisa detta för någon. Men du vet. För du har upplevt det. Ja… du har sett det.

Närhelst änglar har kommit med ett budskap brukar de börja med det som Elisa sa: ”Var inte rädd.” Det är inte för att de har en skrämmande uppsyn. De säger helt enkelt bara till oss det som Gud vill att vi ska känna: att vi inte längre behöver vara rädda; att vi i våra liv ska ersätta fruktan med tro; att även om vi vandrar i mörkret så måste vi lita på Herren och ta en steg framåt. Då kommer han att leda oss.

En hand kommer att vara utsträckt. Det är bara att fatta tag i den.


developspirituality-notext
4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page