top of page
Search

Take a Stand for the Family (2)

Some individuals in Kristianstad who saw my article, Take a Stand for the Family, wrote a counter article in the local paper, Kristianstadbladet. The went for a direct hit against me and my faith, misrepresenting both, and ignoring completely the issues I had brought up.

Here is their article, followed by my response.

Skydda barnen! Vi står helt på FN:s barnkonventions sida mot religiös fundamentalism. Det skriver Ulla Göransson, Bengt Göransson och Bo Göransson i en replik till Louis Herrey. I lördagens (17/5) Kristianstadsbladet skriver Louis Herrey ett mycket försåtlig inlägg “Stå upp för familjen”. Försåtlig därför att han företräder uppfattningar som för de flesta människor är djupt främmande men som mörkas i insändaren. Vad Herrey står för kan var och en kolla på internet http://www.jesukristikyrka.se/ och http://www.herrey.se/. Uppgifterna nedan är hämtade därifrån och talar sitt tydliga språk. De är koncentrerade till vad som sägs om familjen. Dock, först Herreys presentationen av sig själv som skolchef, en titel som de flesta knyter till det etablerade skolväsendet. Men Herrey är “… aktiv lekman i Södertälje församling i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga… I dag är jag skolchef för Kyrkans utbildningsverksamhet i Sverige och Polen, en kursverksamhet med religion som huvudinriktning”. Vad Herrey ska lära ut framgår av det följande. “Framgångsrika äktenskap och familjer skapas och bevaras genom principerna tro, bön, omvändelse, förlåtelse, respekt, kärlek, medkänsla, arbete och sund rekreation. Enligt gudomlig plan skall fadern presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin familj. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad … Kyrkan undervisar om kyskhetslagen, vilken innebär att en man och en kvinna får ha ett sexuellt förhållande endast om de är gifta med varandra. Abort tillåts endast inom ramen för vissa strikta regler och omständigheter (ej närmare preciserade, min anmärkning). Det är inte tillåtet att utöva homosexualitet (för något av könen). … Kvinnor ordineras inte till prästadömet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga … En värdig ung man kan ordineras till Aronska prästadömet när han är tolv år gammal och till Melkisedekska prästadömet när han är 18 … I visdomsordet betonar Gud inte bara de principer som leder till god fysisk och mental hälsa, han förbjuder också användandet av följande ämnen: Kaffe och svart och grönt te”. Dessa utdrag må räcka; var och en kan kolla vidare på de angivna hemsidorna. I Herreys familjeideal är det denna gallimatias som barnen ska utsättas för. Redan i dag blir barnen i de 9 000 svenska medlemmarnas familjer utsatta för detta. En “skolchef” med detta program vädjar i inlägget till oss alla, och med särskild adress till politiker, att med honom hylla familjen. Skulle vi ens komma på tanken stöder vi alltså en religiös fundamentalist som bland annat vill utnämna 12-åriga pojkar till präster! Det finns därför all anledning att påminna om FN:s barnkonventions artikel 2, punkt 1: “Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt”. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har en uppfattning om familjen och barnen som inte står i överensstämmelse med barnkonventionens idéer eller bokstav. Det gäller att välja sällskap. Vi står helt på barnkonventionens sida. Ulla Göransson Bengt Göransson Bo Göransson

Häromdagen läste jag vad Ulla Göransson, Bengt Göransson och Bo Göransson skrev i ”Skydda barnen!”, en replik till mitt debattinlägg ”Stå upp för familjen”. Jag kan inte bedöma om deras intention var ädel eller ej, men verkligheten visar dock att inlägget var ett enda sammelsurium av lösryckta citat som tillsammans med felaktiga antaganden talar nedsättande om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Under läsningens gång undrar jag gång på gång när mina sakfrågor kommer att bemötas? Tyvärr sker det inte vid något tillfälle. Vi får egentligen aldrig reda på vad trion vill, med ett undantag: att svärta ner min karaktär och livsåskådning så att mina ord förlorar sin trovärdighet. Detta tar de sig friheten att göra, trots att de uppenbarligen inget vet om mig, än mindre om min religion. Därför blir författarnas slutdom fylld av tragikomisk retorik: ”I Herreys familjeideal är det denna gallimatias [=smörja] som barnen ska utsättas för”; och trion skulle inte ens ”komma på tanken” att tillsammans med mig hylla familjen, för då ”stöder [de] alltså en religiös fundamentalist”.

Ulla, Bengt och Bo (eller är ni en person, för texten antyder det ibland?), det kändes tråkigt att behöva mötas av en uppsjö av ogrundade personliga påhopp – inte sagt för min egen skull, men för att ni vänder en oerhört angelägen debatt till att handla om mig, en enskild person. Det hela handlade ju om familjen och dess vikt i samhället. Detta säger ni ingenting om. Varför?

Istället låter ni allmänheten veta att ni stödjer FN:s barnkonvention, till skillnad från vad ni påstår att jag och min kyrka gör, med antydan att jag inte skulle stödja tanken på att ”skydda barnen”. Med all respekt, vad är det ni tror att jag har talat om, om inte just detta?

Utan att därför följa er utmaning till ordstrid, kan jag glädjande säga att vi faktiskt tycker likadant. Min personliga åsikt samt läran från den kyrka jag tillhör står helt i överensstämmelse med FN:s barnkonvention. Sedan kyrkan grundades år 1830 har medlemmarna trott på dess principer. Dessutom, handlingsfrihet och fri vilja för alla människor, så länge dessa inte inkräktar på andras rätt till samma frihet, har alltid varit grundpelare i vår tro.

Sedan, att jag också tror att Gud har instiftat äktenskapet mellan man och kvinna kan väl knappast ses som ett hot mot barnen i samhället. Tvärtom hoppas jag detta uppfattas som inget annat än ett skydd för barnen, i synnerhet då jag menar att familjemedlemmar finner både trygghet och lycka i sina liv då de bygger inbördes relationer på Jesu budskap om respekt och kärlek.

Döm som ni vill i saken, men jag står fast i den förhoppning jag alltid har haft, att vi alla, oavsett bakgrund och åsikt, kan förena oss i ett gemensamt stöd för familjen, för den behöver förstärkas – idag mer än någonsin.

Louis Herrey

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page