top of page
Search

None Were With Him

He did it alone, so that we did not have to wander lonely.

The healing power of Christ is real. I know. I am a witness of it.

#Jesus #Religion #spirituality

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Krönika i Norra Halland, 18 oktober 2013 Jag och bröderna var nyligen i Östersund för ett uppträdande. På väg ut från hotellet stöter jag på en man som inte är vid sina sinnens fulla bruk. Hans tomma

bottom of page