Search

Bad mood

Men, if you are persistent in asking the right questions, you’ll get an answer. Not always the answer you want, but still…


sharks discussion

#comics #funny

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Krönika i Norra Halland, 5 dec 2014 Är det inte dags att droppa begreppet ”polsk riksdag”? Duger inte ”svensk riksdag” gott och väl för en omvärld som nu bevittnar Sveriges största parlamentariska kol