top of page
Search

The One who Loves God Knows God

DEN SOM ÄLSKAR GUD KÄNNER GUD

Betraktelse i Länstidningen inför Trefaldighetssöndagen, lördag 10 juni, 2006.

Bibeltext: 5 Mosebok 5:4-9


I morgon skänker du och jag en särskild tanke åt trefaldighetens Gud. Måhända blir det en dag då vi på nytt kan omdana våra hjärtan i ett försök att förstå vem Gud är och vad han spelar för roll i våra liv. För onekligen är det så att vi behöver Guds vägledning i dag mer än någonsin.


Men var börjar man? Hur kan jag verkligen lära känna Gud? Och hur ska jag kunna veta hans vilja rörande mitt liv? Profeten Mose kämpade med israeliterna angående just dessa frågor. “Herren är vår Gud”, började han, “Herren är en.” Varför inleder Mose så? Förmodligen önskade han från början förankra trons grundpelare hos folket; Mose visste att en förståelse för vem Gud är leder till en insikt om vilka vi själva är. Dessutom visste han att Gud är en i den mening att kraften i gudomens enhet är den frälsande kraften för människan: Fadern som skapare och liv­givare; Sonen som fridsfurste och frälsare; den helige Anden som tröstare och vägledare.

Gud är allt detta, och mycket mer, för hela mänskligheten. Kunskapen och framförallt tron på detta, att Gud i sanning perso­nifierar kärleken, är början på vår väg att bättre lära känna honom. Att det var just Herrens kärlek som kunde rädda folket, det visste Mose. Därför vädjade han i sitt nästa andetag att de skulle älska Herren, sin gud, och vända sina hjärtan till honom. Då skulle de, liksom vi, bli ledda aven god herdes stav som aldrig sviker.

Innebär detta att Gud älskar oss mindre om vi inte älskar honom tillbaka? Nej. Vi är hans skapelse, hans barn. Guds kärlek förblir ovillkorlig. Däremot kan han rikligare välsigna våra liv och lyfta oss till oanade höjder om vi tillåter kärlekens stadgar att gro inom oss. För när vi vänder oss till Herren öppnar vi en dörr som kanske annars är låst av högmodets, girighetens eller avundets nycklar.

Gud kan – och vill – komma in i mitt hjärtas kammare. Men det sker först då jag vill att det ska ske, då jag låter honom komma in och bli en del av mitt liv. Detta är be­slutet vi alla måste fatta. Då, men bara då, kan Gud i sin gränslösa kärlek hela våra sår. Och när vi känner beröringen av hans hän­der, då vet vi – då vet vi vem han är.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page