top of page

Lägersånger vid Ranchen

 

My Bonnie is over the ocean

 

My Bonnie is over the ocean

My Bonnie is over the sea

My Bonnie is over the ocean

Oh, bring back my Bonnie to me

 

Bring back, bring back

Oh, bring back my Bonnie to me, to me!

Bring back, bring back

Oh, bring back my Bonnie to me

 

Last night as I lay on my pillow

Last night as I lay on my bed

Last night as I lay on my pillow

I dreamed that my Bonnie is dead

 

Bring back, bring back…

 

Oh blow the winds over the ocean

Oh blow the winds over the sea

Oh blow the winds over the ocean

And bring back my Bonnie to me

 

Bring back, bring back…

 

 

Min hatt

 

Min hatt den har tre kanter

Tre kanter har min hatt

Och har den ej tre kanter

Så är det ej min hatt

She'll be coming 'round the mountain

 

She'll be coming 'round the mountain when she comes (x3)

 

Singin’ aye aye, yippie yippie aye (x3)

 

She'll be ridin' six white horses when she comes (x3)

 

Singin’ aye aye, yippie yippie aye (x3)

 

She’ll be drinking päronsoda when she comes (x3)

 

Singin’ aye aye, yippie yippie aye (x3)

 

And we’ll all go out to meet her when she comes (x3)

 

Singin’ aye aye, yippie yippie aye (x3)

 

 

En sliten grimma

 

En sliten grimma hänger i mitt stall

En blanknött sadel ligger på sin pall

Frågar du varför jag tårar bär

Blir mitt svar min ponny borta är

 

Min ponny nu nått slutet på sin färd

Hans hovtramp hörs nu i en annan värld

Han vid klöverängar går på vall

Jag är ensam i mitt tomma stall

 

Han var en bra kamrat, en god kamrat

Hans ögon gav mig svar

Den bilden i mitt minne lever kvar

 

En sliten grimma…

En kulen natt

 

En kulen natt, natt, natt

Min båt jag styrde

På havets vågade, vågade våg

Så skummet yrde

Och vart jag sågade, sågade såg

På havets vågade, vågade våg

Där ner i djupet-e-pet-e-pet-e-pet

En fisk jag såg, och det var du!

 

Daggstänkta berg

 

Vi gå över daggstänkta berg, fallera,
som lånat av smaragderna sin färg, fallera,
//: och sorger ha vi inga, våra glada visor klinga,
när vi gå över daggstänkta berg, fallera.://

De gamla och kloka må le, fallera,
vi äro ej förståndiga som de, fallera.
//: Men vem skulle sjunga om våren den unga,
om vi vore kloka som de? Fallera.://

O, mänskor, förglömmer er gråt, fallera,
och kommer och följer oss åt! Fallera.
//: Si, fjärran vi gånga att solskenet fånga.
Ja, kommer och följer oss åt! Fallera.://

Så gladeligt hand uti hand, fallera,
nu gå vi till fågel Fenix’ land, fallera.
//: Till det sagoland, som skiner av kristaller och rubiner.
Nu gå vi till fågel Fenix’ land, fallera.://

Gamle Svarten

 

Gamle Svarten, kamrat på vida färden,

Gamle Svarten, den bäste här i världen.

När din vandringsfärd är över

Väntar gröna ängars klöver,

På dig, min trogne gamle vän.

 

Trava på kamrat, ty redan lyser månen vår färd.

Trava på kamrat, ty du vet att lönen mödan är värd.

På din säkra rygg du mig i natten bär

Till henne som är för oss båda kär.

Trava på kamrat, ty hon oss väntar vid hemmets härd.

 

Hovarna slår muntert mot vägens sten.

Vad gör det att jag är trött och timmen sen?

Till henne det bär över berg och mo,

Ner till stugan i dalens ro

Och stjärnor lysa vägen till vårt lilla bo.

 

Gamle Svarten, kamrat på vida färden,

Gamle Svarten, den bäste här i världen.

När din vandringsfärd är över

Väntar gröna ängars klöver,

På dig, min trogne gamle vän.

FRITIOF OCH CARMENCITA

I Samborombon, en liten by förutan gata
Den ligger inte långt från Rio de la Plata,
Nästan I kanten av den blåa Atlanten
Och med Pampas bakom sig många hundra gröna mil,
Dit kom jag ridande en afton I april
För jag ville dansa tango.


Dragspel, fiol och mandolin
Hördes från krogen och I salen steg jag in,
Där på bänken I mantilj och med en ros vid sin barm
Satt den bedårande lilla Carmencita.
Mamman, värdinnan, satt ivrån, Hon tog mitt ridspö, min pistol och min manton.
Jag bjöd upp och carmensita sa:
-Si, gracias, señor, vamos a bailar este tango!


-Carmencita, lilla vän,
Håller du utav mig än?
Får jag tala med din pappa och din mamma,
Jag vill gifta mig med dej, Carmencita!
-Nej, Don Fritiof Andersson,
Kom ej till Samborombon,
Om ni hyser andra planer när det gäller mej
Än att dansa tango!

-Ack, Carmencita, gör mej inte så besviken,
Jag tänkte skaffa mej ett jobb här I butiken,
Sköta mej noga, bara spara och knoga,
Inte spela och dricka men bara älska dej.
Säj, Carmencita, det är ändå blott för mej,
Säj, som du vill dansa tango.


-Nej, Fritiof, ni förstår musik
Men jag tror inte ni kan stå I e butik,
Och förresten sa min pappa just I dag att han visste
Vem som snart skulle fria till hans dotter.
En som har tjugotusen kor
Och en estancia som är förfärligt stor.
Han har prisbelönta tjurar,
Han har oxar, får och svin
Och han dansar underbart tango.


-Carmencita, lilla vän,
Akta dej för rika män!
Lyckan den bor ej I kalvar eller kor,
Och den kan heller inte köpas för pengar.
Men min kärlek gör dej rik,
Skaffa mej ett jobb I er butik!
Och när vi blir gifta söta ungar ska du få,
Som kan dansa tango.

Motorcykeln

 

Det hände härom da'n, att jag for in till sta'n,

och in på en järnbo' gick min lugna ban'.

Jag skulle köpa nå't, men jag kom inte på't,

så handlar'n sa: "Jag får väl gissa"

Han gissade uppå allt som fanns i bo'n,

från spik och kätting, och ner till hästeskon.

Men singeliduttan, å ta mej sjuttan,

han gissa rätt så ja' ble' uttan!

 

Men så till sist han sa: "Nå't ska' du väl ha,

du kan väl inte komma tomhänt från vår sta'?

Å pengar har du tjän't, på kriget rent gement,

så köp dej du en motorcykel!

Med sidovagn, de ä fint de ska du si,

i sidovagna du sätter kärringa di.

Å singeliduttan, de' går som sjuttan,

en så'n kan knappast nå'n va uttan."

 

Va' kostar den sa' ja'? Ja, ska du ha en bra,

så är det bäst att en på fyratusen ta.

Ja har en extra fin, en sidovagnsmaskin,

du ser det står "Komet" på sidan.

Du slår bensin i ett litet hål såhär,

och rycker till i manicken sen så bär,

de av som sjuttan, å singeliduttan,

båd häst och vagn kan du va uttan

 

Jaha, köss te' sa ja', å fyra tusen la,

ja uppå disken å se'n gav ja mej åsta'

Han gick som en raket, (han hette ju Komet),

men jösses va' de' rök om svansen.

Polisen ropte: "Nu kör du rakt för fort.

Du stänker ner både folk och fä med lort!"

För singeliduttan, å ta mej sjuttan

å nummer bak de ä' du uttan.

Å aldri' i min da' jag åkt så fort, så bra,

å ut i diket ingen enda gång jag va'

Men bensin tog slut, se'n stod den absolut,

som en istadig märr på vägen.

Men då kom Karlsson från sta'n med åkedon,

jag fick ett rep av en annan känd person.

Å singeliduttan, å ta mej sjuttan,

ett rep det kan men ej va uttan.

 

Maskinen är nog fin, men köra med bensin,

de' tycker inte ja ä' bra, å min Kristin.

Hon sa' till mej som så att: "Sätt du skacklar på,

och se'n sätt märra för maskinen"

Nu sitter hon i sin sidovagn så gla'

å ja' ja sitter på sitsen breve 'na,

För singeliduttan, å ta mej sjuttan,

men märra kan vi ej va' uttan!

bottom of page